SUCHÉ MALTOVÉ SMĚSI

 

Nabízíme vám:

 • Zdící malty
 • Ruční malty
 • Strojní malty
 • Štuky
 • Sanační malty
 • Betony
 • Stěrky
 • Sádrové omítky a stěrky
 • Sádrové lité potěry
 • Lepidla
 • Spárovací hmoty
 • Stavební chemie

 

ZDÍCÍ MATERIÁLY

 • cihly pero + drážka
 • duté cihly
 • plné cihly
 • broušené cihly
 • akustické cihly
 • překlady
 • stropní nosníky
 • stropní vložky, věncovky
 • zdící tvarovky
 • ztracené bednění